پروژه احداث هتل ۲ نرگس 

پروژه احداث هتل ۲ نرگس 

موقعیت پروژه : مشهد –
موضوع پیمان :  اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی ؛ سفت کاری ، نازک کاری و تأسیسات مکانیکی و برقی
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازه پایدار رضوی
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور راز آهنگ
مبلغ پیمان : ۳۷۶٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد :  ۲۸ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۳/۰۵/۱۳۹۰
وضعیت پروژه :   در دست اجر

پروژه پل چالوس کیلومتر ۸۰۰+۱۶ آزادراه تهران شمال 

پروژه پل چالوس کیلومتر ۸۰۰+۱۶ آزادراه تهران شمال 

نام پروژه : عملیات اجرایی پل کیلومتر ۸۰۰ +۱۶ منطقه آزادراه تهران شمال
موقعیت پروژه : ۶ کیلومتری چالوس
موضوع پیمان : اجرای عملیات بتنی و فلزی پل رودخانه چالوس با دهانه ۶۰ متر
کارفرما : شرکت آزادراه تهران شمال
مبلغ پیمان : ۳۵٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۱۴ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۶/۰۳/۱۳۸۶
مبلغ آخرین صورت وضعیت تایید شده : ۱۸٫۰۰۰ میلیون ریال
پیمانکار اصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت

احجام عمده کار :
– خاکبرداری ۴۵۰۰۰ متر مکعب
– خاکریزی ۲۵۰٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۴۵۰ تن
– بتن ریزی ۴۰۰۰ متر مکعب
– عرشه فلزی ۱۰۰۰ تن

پروژه احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد 

پروژه احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد 

نام پروژه : احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد – شهر جدید گلبهار
موقعیت پروژه : جاده قوچان � سی کیلومتری مشهد � شهر جدید گلبهار
موضوع پیمان : احداث ۱۸۰۰۰ متر مربع ساختمان با اسکلت بتنی تا مرحله اتمام نازک کاری
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ساتراپ انرژی
مبلغ پیمان : ۶۹٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۳۰ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۱/۰۸/۱۳۸۶
پیمانکاراصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت
مبلغ آخرین صورت وضعیت ۷۲٫۰۰۰ میلیون ریال

احجام عمده کار :
– خاکبرداری ۱۵٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۱۰۰۰ تن
– قالب بندی ۱۸۰۰۰ متر مربع
– بتن ریزی ۹٫۰۰۰ متر مکعب
– سقف کاذب ۱۷٫۰۰۰ متر مربع
– اجرای سنگ ۲۲٫۰۰۰ متر مربع

ایستگاه مترو Q4

ایستگاه مترو Q4

نام پروژه : ایستگاه مترو Q4 خیابان پیروزی
موقعیت پروژه : تهران – انتهای خیابان پیروزی – جنب خیابان پنجم نیروی هوایی
موضوع پیمان : احداث ساختمان ایستگاه متروی Q4 و هواکشهای میان تونلی و رکتیفایر
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مدیریت طرح : مهندسین مشاور گنو
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح بامداد
مبلغ پیمان : ۱۲۵٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۲۴ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۲۵/۰۵/۱۳۸۷
پیمانکاراصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت
مبلغ آخرین صورت وضعیت ۵۲٫۰۰۰ میلیون ریال

احجام عمده کار :
– خاکبرداری و حفاری ۶۰٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۳٫۰۰۰ تن
– قالب بندی ۲۰٫۰۰۰ متر مربع
– بتن ریزی ۲۴٫۰۰۰ متر مکعب
– کارهای فلزی سنگین ۸۰۰ تن