پروژه احداث هتل ۲ نرگس 

پروژه احداث هتل ۲ نرگس 

موقعیت پروژه : مشهد –
موضوع پیمان :  اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی ؛ سفت کاری ، نازک کاری و تأسیسات مکانیکی و برقی
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازه پایدار رضوی
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور راز آهنگ
مبلغ پیمان : ۳۷۶٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد :  ۲۸ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۳/۰۵/۱۳۹۰
وضعیت پروژه :   در دست اجر