سوابق کاری مدیران

محــمد هادی بلبل تربتی رئیس هیئت مدیره -مهندس عمـران از دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۶۵

۱ – مدیـر عـامل و عضو هیئـت مدیره شـرکت اسـکان ایران و مدیـر پـروژه احـداث قطـعه ۳ و ۵ و تونل راه آهن سرخس ـ مشهد (۱۳۷۲-۱۳۷۰) – مدیریت پروژه تجاری اداری ایرانیان (ضلع جنوب شرقی میدان ولی عصر(عج) ) .
۲ – مدیر عامل واحد عمران شهرک قدس (غرب ) – (سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۶)
۳ – مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک که در زمان تصدی تونلهای آب بر کارون ۳ و قطعه ۲ الف تونل آزاد راه زنجان تبریز آغاز گردید. (۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶)- مدیر پروژه راههای سوراب – کلات در پاکستان و وادی مودیق در امارات متحده عربی .
۴ – معـاونت عمـران ، سـازمان عمـران و مـسکن بنیادمسـتضعفان (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)
۵ – سرپرست کارگاه سه سالن اصلی به مساحت (۸۰) هزار متر مربع و ساختمانهـای اداری به مـساحت ۴۵۰۰ متر مربع و محوطه سازی در مجتمع صنایع سپاه (الحدید) – (۱۳۶۷-۱۳۶۵)
۶ – مدیر پـروژه ساختـمان ۱۶ واحدی واقـع در مقدس اردبیلی و ۲۴ واحدی واقع در خیابان پاسداران (۱۳۷۱-۱۳۷۰) .
۷- مدیر پروژه قطعه ۳ ، خط دو خطه راه آهن تهران قم . (۱۳۷۴ الی ۱۳۷۲ )
۸ – مدیر پروژه احداث ساختمان اداری و تجاری ایرانیان ( ولی عصر ) ، دارای ۱۴ طبقه شامل ۳ طبقه زیرزمین ، ۲ طبقه تجاری و ۱۰ طبقه اداری لوکس . ( ۱۳۷۵-۱۳۷۱ )
۹ – مدیر پروژه راهسازی سوراب کلات در کشور پاکستان بطول ۸۰کیلومتر . (شرکت جنرال مکانیک)
۱۰- مدیر پروژه راهسازی وادی مودیق (بزرگراه‌کوهستانی) در امارات متحده عربی . (شرکت جنرال مکانیک)


فرشید محمدی نمینی – نایب رئیس هیئت مدیره – مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۶۶ – فوق لیسانس مدیریت ۱۳۷۳ – کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

۱- مسئـول دفتر فنی ، معـاونت اجرائی و قائـم مقام ستاد اجرائی مرقد حضرت امام خمینی (ره ) . از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰٫
۲- -مدیر عامـل و عضو هیئـت مدیره شـرکـت دی (از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۶) – در مدت تصدی ایشان پـروژه های احداث اسکلت بتنی صحن غربی مرقد مطهر ، روسـازی را ه سیـرجـان بنــدر عبـاس‌به طول ۱۰۰ کیلومتر ، احداث ایستـگاه راه آهن خاتون آباد ، محور بافـق بنـدرعباس . – قطـعه ۶ راه آهن آیـرین – محمدیـه قم به طول ۲۳ کیلومتر . – توسـعه فـرودگاه نـواب شـاه پاکستان به اتمام رسیده و تحویل گردیده است .
۳- رئیـس هیئـت مـدیره شـرکت اسـکان ایران و معاونت فنی و اجرائی شرکت از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ در زمان تصدی ایشان پروژه های :
– قطعه ۴ آزاد راه زنجان -تبریز به طول ۵/۳۱ کیلومتر – عملیات حفاری و شمع ریزی اسکـله پودر بوشـهر – عمـلیات روسـازی را ه شــاهــرود ـ آزاد شـهر به طول ۶۴ کیلومتر و شاهرود به سبزوار –
احـداث جـاده ها و مـعابر سایت عسلویه ، تسطیح و آماده سازی سایت اوره و آمونیاک و تسطیح و آماده سازی سایت زاگرس – احداث ۴ عدد جـتی بطول کلی ۱۳۰۰متر در عسلویه – اجرای عملیات زیر سازی مترو کرج ـ مهر شهر به طول ۳کیلومتر – اجرای عملیات سـاختمانی برج ۱۸ طبـقه سیمان تهران واقع در بلوار کشاورز با زیر بنـای ۱۰۰۰۰ متر مربع- عـملیات خـاکی گـریدیـنگ غـرب تـرمـینال ، جزائر بین باند و لکـولایزر و شمـال NB واحداث پلهای ۳ و ۴ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) اجراء و عمدتا به اتمام رسیده است .


محمد تقی آل شیخ – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۶۵
سوابق از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ :

۱ – سرپرست کــارگاه احــداث کــارخانه شهید باقری متعلق بــه مدیریت مهندسی سپــاه شامل
۴۵۰۰۰ متر مربع سالـن ، ۱۵۰۰۰۰ متر مـربـع محوطه سازی ، تاسیسات زیر بنائی و موتورخانه .
۲- سرپرسـت کـارگاه ویلاسـازی ضـلع غـربی در یا کنار به تعداد ۱۱۰ واحد .
۳- مدیـر پـروژه کـارخـانه بازسـازی و تعمیرات اساسی لکوموتیوشهید نـوری کـرج به مساحت ۵۳۰۰۰ متر مربع زیربنا ، ۳۰۰۰۰ متر مـربع محـوطـه سـازی واجرای تاسیسـات زیـر بنائی و موتورخانه .
۴- مدیر پروژه ساختمان برج های میرداماد واقع در بلوار میرداماد .
۵- مدیرعامـل شرکت ونـک پارک بمـدت ۶ سال که در دوره تصدی فعالیتهای ذیل انجام شده است :
– تکمیل و تحـویل تـاورهـای ۱ و ۲ و احـداث بـرج پنـجم از مجموعه مسـکونی ونـک پارک به متراژ ۷۷۰۰۰ مترمربع که در دوره تصدی ۸۰%آن به اتمام رسیده است ..
– ساخت ۵۰۰ واحد برج هـای ساختمـانهای ۸ طـبقه پـروژه سـعیدیه و حمیدیه واقع در بلوار بعثت .
– ساخت ۱۶۵واحدمسکونی در شهرستان ایذه برای شرکت سابیر.
– تکمیل و تحویل فروشگهای رفاه تهرانسر.
– احداث پروژه تجاری و اداری آزادی در ابتدای جاده مخصوص کرج .
۶- مــدیر عــامل شــرکت جنرال مکانیک بمدت ۵ سال که در دوره تصدی ایشان فعالیتهای ذیل انجام شده است :
– حفر تونلهای آبگیر سد کارون ۳ واقع در شهرستان ایذه
– اجرای عمـلیات پروژه سـد سلیمانشــاه واقع در شهرستان سنقر در استان کرمانشاه .
– کارخانجات سوخت اصفهان .
– تونل قطعه ۱۰ راه آهن بافق ـ مشهد .
– تونل قطعه ۲ الف آزاد راه زنجان – تبریز .
– اجـرای عـملیات سـاخت و نـصب مخازن ذخیره و روزانه پتروشیمی بوعلی سینا در شهرستان ماهشهر .
– خاکبرداری پتـروشیـمی برزویـه و پارس واقع در بندر عسـلویه در اسـتان بوشهر .
– تکمیل و تحویل قراردادهای پروژه نیروگاه رامین اهواز .
– ساخت ، تکمیل و تحویل ترمینال مسافری فرودگاه امام خمینی (ره ) .
– ساخت ، تکمـیل و تحـویل اسکـلت فلـزی برجـهای ۱۸ طـبقه پروژه کوثر واقع در سوهانک .
– ساخـت ، تکـمیل و تحـویل اسـکلت فلـزی بـرج تهرانپارس .
– ساخت ، تکمیل و تحویـل راه گیلای واقع در امـارات مـتحده عـربی