پروژه های در حال انجام

 • پروژه ایستگاه راه آهن اردبیل
 • نام پروژه: ایستگاه راه آهن
 • موقعیت پروژه: استان اردبیل
 • موضوع پیمان:عملیات ایستگاه های مسافری راه آهن فیروزآباد، گنجگاه و مهماندوست واقع در محور راه آهن  میانه اردبیل
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
 • دستگاه مظارت : مهندسین مشاور نوی
 • مبلغ پیمان۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • مدت پیمان:۲۴ ماه
 • تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۸/۰۱/۲۷

 • پروژه راه کاشمر به سه راهی شادمهر
 • نام پروژه: راه کاشمر به سه راهی شادمهر
 • موقعیت پروژه:استان خراسان
 • موضوع پیمان:احداث باند دوم محور کاشمر – سه راهی شادمهر (از کیلومتر ۵۰۰+۱۳الی ۵۰۰+۳۳)
 • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
 • مبلغ پیمان: ۶۴۹/۴۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • مدت پیمان:۳۰ ماه
 • تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۸/۰۷/۱۵
 • احجام عمده کار : راه سازی

 • پروژه: تکمیل کارهای باقی مانده مجتمع تجاری و مسکونی لاهیجان- امید ۱۸
 • نام پروژه : امید ۱۸
 • موقعیت پروژه: شهر لاهیجان
 • موضوع پیمان: تکمیل کارهای باقی مانده مجتمع تجاری و مسکونی لاهیجان- امید ۱۸
 • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری سپه
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آباد
 • مبلغ پیمان: ۲۱۶/۵۷۶/۳۹۵/۲۸۲ ریال
 • مدت پیمان: ۲۴ ماه
 • تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۷/۸/۲۱
 • احجام عمده کار: نازک کاری

 • پروژه ایستگاه مترو w7
 • نام پروژه : ایستگاه مترو w7
 • موقعیت پروژه:شهر تهران
 • موضوع پیمان:عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه مترو میدان صنعت w7
 • مدت پیمان: ۸ ماه
 • کارفرما: شرکت مهندسی سپاسد
 • دستگاه نظارت: مهندسی مشاور آباد
 • مبلغ اولیه پیمان: ۷۶/۳۰۴/۱۰۶/۶۵۶ ریال
 • تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۷/۵/۲۱
 • احجام عمده کار : نازک کاری- خاک برداری

 • پروژه عوارضی آزاد راه منطقه ۴ آزاد راه تهران شمال
 • نام پروژه : عوارضی آزاد راه منطقه ۴ آزاد راه تهران شمال
 • موقعیت پروژه: چالوس
 • موضوع پیمان: اجرای پنج ساختمان مجموعه عوارضی منطقه ۴ آزاد راه تهران شمال
 • کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال
 • دستگاه نظارت : مهندسین مشاور راه یاب ملل
 • مبلغ اولیه پیمان: ۵۸/۵۵۵/۱۱۹/۵۸۶ ریال
 • مدت پیمان:۱۶ ماه
 • تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۷/۶/۱۸
 • احجام عمده کار :ساختمانی-اسکلت بتنی