پرسنل شاغل

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال اخذ مدرک سابقه کاری
۱ احسان باقرنیا خراشاهی لیسانس عمران ۱۳۷۰ ۲۶
۲ سید فتح اله صدری زاده فوق لیسانس/ لیسانس سازه / عمران ۱۳۶۴/۱۳۶۹ ۳۲
۳ بختیار حسامی لیسانس مکانیک ۱۳۶۶ ۳۰
۴ علی محمد قاسمیان لیسانس عمران ۱۳۷۱ ۲۵
۵ جواد نوری لیسانس مکانیک ۱۳۶۸ ۲۹
۶ سید محمود حسینی فوق لیسانس/ لیسانس برق قدرت/الکترونیک ۱۳۸۸/۱۳۹۶ ۱۱
۷ مجید تمیمی لیسانس عمران ۱۳۷۱ ۲۵
۸ سعید خوداری لیسانس عمران ۱۳۷۷ ۱۹
۹ محمدرضا فرزانه پی لیسانس عمران ۱۳۷۸ ۱۸
۱۰ شورش سلطانیان لیسانس صنایع ۱۳۸۴ ۱۲
۱۱ محمدرضا کافی مشهدی لیسانس مکانیک ۱۳۶۵ ۳۱
۱۲ منوچهر قربان بیگی لیسانس مکانیک ۱۳۷۱ ۲۵
۱۳ محمدرضا پورفر لیسانس عمران ۱۳۸۶ ۱۰
۱۴ سید علی سجادی اناری لیسانس ایمنی صنعتی و محیط کار ۱۳۸۷ ۹
۱۵ حمید فکور کیسمی فوق لیسانس / لیسانس پی / عمران ۱۳۸۵/۱۳۹۰ ۱۰
۱۶ سید محمد سادات لیسانس عمران ۱۳۶۸ ۲۸
۱۷ سید محمد شعیبی درو لیسانس راه و ساختمان ۱۳۶۳ ۳۳
۱۸ عادل صدقی لیسانس عمران ۱۳۸۵ ۱۱
۱۹ رامیار قریشی لیسانس مکانیک ۱۳۸۴ ۱۲
۲۰ شرمین قریشی لیسانس کامپیوتر (نرم افزار) ۱۳۸۶ ۱۰
۲۱ غلامرضا احمدیان کلاتی لیسانس عمران ۱۳۸۳ ۱۳
۲۲ بهروز نوشادی لیسانس عمران ۱۳۸۱ ۱۵
۲۳ علی وحدانی لیسانس عمران ۱۳۸۸ ۸
۲۴ حسن رمضانی زاده لیسانس مکانیک ۱۳۸۶ ۱۰
۲۵ عبدالرسول آل شیخ لیسانس عمران ۱۳۸۰ ۱۶
۲۶ رمضان روحانی جنبه سرا لیسانس عمران ۱۳۷۰ ۲۶
۲۷ پارسا توکلی نژاد لیسانس عمران ۱۳۸۹ ۷
۲۸ مهران جوادیان لیسانس مکانیک ۱۳۹۰ ۶
۲۹ مهدی جوادیان لیسانس عمران ۱۳۸۵ ۱۱
۳۰ مسعود امیرکیایی لیسانس اقتصاد ۱۳۶۵ ۳۱
۳۱ سید جلیل حسینی لیسانس حسابداری ۱۳۸۱ ۱۵
۳۲ سید محمد مدنی دیپلم ۱۳۵۰ ۳۵
۳۳ عارف حمیدپور لیسانس حسابداری ۱۳۸۵ ۱۱
۳۴ محتشم کوهی لیسانس حسابداری ۱۳۸۵ ۱۱
۳۵ اسماعیل توکلی نژاد لیسانس عمران ۱۳۹۰ ۶
۳۶ اصغر شجاعی لیسانس فوق لیسانس نقشه برداری ۱۳۸۱ ۱۵
۳۷ بابک شفیعی لیسانس عمران ۱۳۷۵ ۲۱
۳۸ نوید یاوری لیسانس عمران ۱۳۸۸ ۸
۳۹ بهروز احمدپناه لیسانس عمران ۱۳۸۰ ۱۶
۴۰ نادر دین محمد پوری لیسانس برق ۱۳۷۰ ۲۶
۴۱ یونس ابوطالب لیسانس عمران ۱۳۸۸ ۱۲
۴۲ مهدی مرادی لیسانس عمران ۱۳۸۵ ۱۱
۴۳ امید احدی لیسانس کامپیوتر ۱۳۹۰ ۶
۴۴ عباس پرورش لیسانس مدیریت صنعتی ۱۳۷۹ ۱۷
۴۵ محسن کاشانی پاپکی دیپلم ۱۳۶۵ ۳۰
۴۶ محمود ولی نژاد دیپلم ۱۳۵۹ ۳۵